بهره‌مندی مددجویان بروجرد از انشعاب رایگان منازل مسکونی