نشست هماهنگی مقامات استان آدربایجان شرقی برای دیدار آخر لیگ