استخدام کارشناس کشاورزی در یک شرکت بازرگانی واقع در استان فارس