ساعت‌های دیواری که خاطره برد 6 بر صفر پرسپولیس مقابل استقلال را زنده کرد