تصاویر لاشه اف 16 و جنازه ی منهدم شده خلبان مراکشی که ...