سازمان لیگ:برگزاری دربی روز پنجشنبه به خاطر شهادت امام موسی کاظم (ع) امکان نداشت