آی‌بی‌ام نرم افزار Watson Analytics Pro را برای تعامل با ابر رایانه واتسون عرضه کرد