Fixstars و معرفی اولین درایو SSD شش ترابایتی در جهان