لاریجانی: متن توافقنامه نهایی در چارچوب مذاکرات در حال نگارش است