دین: رسانه‌های آمریکا دروغ می‌گویند/ می‌دانم غیرممکن است اما به تیم ملی فکر می‌کنم