اعلام آرای متخلفان هفته بیست و نهم/ امیدوارم دربی بی‌حاشیه شود