برگزاری دربی در روز پنجشنبه به خاطر شهادت امام موسی کاظم (ع) امکان نداشت