قطار سریع‌السیر مشهد- گلبهار با 40 کیلومتر طول سال 96 به بهره‌برداری می رسید