کری‌خوانی دختر برزیلی برای استقلالی‌ها در آستانه دربی!