70 هزار نفر در صعده به دلیل حملات عربستان آوراه شدند