خودرویی با ۱۲ میلیون ریال خلافی در زاهدان توقیف شد