یک شرکت بیمه به دنبال خرید باشگاه‌پرسپولیس/رقابت مثلثی پشت دروازه سرخ‌ها