برای صعود منتظر هواداران‌ هستیم / بازی با لیگ برتری‌ها آسان‌تر است