شباهت نماز خواندن در آنفیلد با ورزشگاه آزادی +تصاویر