گزارش تمرین استقلال/ از اعتراض هواداران به امیر تا مصدومیت ابراهیمی