کره شمالی برای به کارگیری موشک پرتابی از زیردریایی سال‌ها زمان نیاز دارد