پرسپولیس و استقلال یک ساعت زودتر دربی را برگزار می کنند