رضاییان:‌ مرفاوی به سویم حمله کرد و به من ضربه زد/ پیکان 17 هفته نبرده و سرمربی آن را درک می‌کنم