آیین بزرگداشت زنده یاد استاد «عبدالله دوامی» در تفرش برگزار شد