اندروید5 تاکنون 10 درصد از گوشی های کاربران را پوشش داده است.