موافقت استقلال با برگزاری دربی در روز ۵شنبه / می خواهیم به پرسپولیس کمک کنیم!