تمرینات پرسپولیس از سه‌شنبه پشت درهای بسته برگزار می‌شود