خودروی هیوندا با 191 کیلومترسرعت در جاده نطنز- بادرود متوقف شد