با كسب سهميه در ليگ،‌ فشار فينال جام حذفي را كم مي‌كنيم / هواداران ما كم هستند اما هميشه هستند