برانکو: پیشگوی بدی هستم اما امیدوارم قلعه‌نویی به من هم ببازد