آيت‌الله جنتي به‌عنوان رئيس‌ستاد امر به‌معروف و نهي از منکر انتخاب شد