ویزیت رایگان 600 نفر از مردم خراسان جنوبی توسط امدادگران هلال احمر