گزارش از رختکن ملتهب استقلال پس از استقلال برابر تراکتورسازی؛ پر امیر به فروزان گرفت