مصدومیت ابراهیمی و نگاه‌های مغموم استقلالی‌ها/بازگشت زرینچه به روزهای اوج دهه ۸۰