فیلم/تسلط ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت بر کوه الجبه