بی خاصیت ترین و پرگل ترین دربی تاریخ/ با این گلرها منتظر دربی پرگلی باشید!