فرماند ارتش از اجرای فرمان فرمانده معظم کل قوا در ارتقای توان رزمی خبر داد