ظریف: وظیفه هماهنگی با کنگره و رفع مشکلات داخلی بر عهده دولت آمریکا/ از آتش بس دائمی در یمن حمایت می‌ک