قتل مرد جوان با الکل 90 درصد/ 300 میلیون دستمزد آدمکش بی‌رحم