معرفی بازی موبایل The Line Zen: رکورد زنی با یک توپ کوچک