انجام بازی ناجوانمردانه را قبول نداریم/ دو بازی بزرگ پیش‌رو داریم