جلسه هماهنگی مسئولان تبریز برای دیدار پایانی تراکتورسازی