اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در بغداد/ میلیون‌ها زائر در راه کاظمین