حضور رهبر انقلاب پشتوانه‌ای برای اهالی علم و فرهنگ است / کشور عمان دریچه‌ای برای ورود ما به جهان عرب