(تصاویر) ورود نیروهای حزب الله و ارتش سوریه به عسال الورد