آخر این فصل قراردادم با پرسپولیس تمام می‌شود/ استقلال و هوادارانش برایم محترم هستند