بیش از 4 میلیون و 800 هزار سهم در بورس سمنان معامله شد