هاشمی: چیزی از بسکتبال سرم نمی‌شود/شانسی برنده شده‌ایم