فرماندار چالوس از کلرسنجی نشدن آب شرب 51 درصد روستاهای این شهرستان انتقاد کرد