کنفرانس «نظریه اختلاف فکری در جامعه اسلامی» برگزار ...